Kontakt

 • Základná škola
  Štúrova 1115
  90841 Šaštín - Stráže
 • 034/6592 309
Počet návštev: 576337

Mapa

Základná škola očami detí na YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=5o3eDylV4uE

 

Stanovisko ohľadom vyžarovania antén na streche ZŠ.

2014_4_15_18_21_3-1.docx

Informácie k lyžiarskemu výcviku:

info-o-lvvk-web-skoly.docx

Oznam rodičom žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku:

MUDr. Košík z dôvodu chrípkového ochorenia vydá hromadné potvrdenie o zdravotnom stave pre svojich pacientov. Poplatok je 2 € na osobu, ktorý je treba priniesť p. Menšíkovej v piatok o 8.00 hod. do ZŠ. Je potrebné tiež priniesť informovaný súhlas rodiča a vyhlásenie o zdravotnom stave a bezinfekčnosti.

Ostatní účastníci prinesú potvrdenie od svojich ošetrujúcich lekárov tiež v piatok o 8.00 hod.

Potvrdenie od lekára nesmie byť staršie ako 3 dni. Všetky informácie na t.č. 0917 932 772 - p. Komorná

Výsledky Testovania 5-2017

Priemerná úspešnosť školy (v %)     

MAT: 72,9   SJL:  65,7

Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %)           

MAT: 64,7   SJL:  62,8

Rozdiel priem. úspešnosti oproti národnému priemeru (v %)  

MAT: 8,2   SJL:  2,9

Štvrtok 22. 2. 2018

ZVONENIE

     1. hodina    8.00 - 8.45

       2. hodina    8.55 - 9.40

       3. hodina  10.00 - 10.45

       4. hodina  10.55 - 11.40

       5. hodina  11.50 - 12.35

       6. hodina  12.45 - 13.30

Prázdninový oznam

Jesenné prázdniny: 30.10.2017 - 31.10.2017

Vianočné prázdniny: 23.12.2017 - 5.1.2018

Polročné prázdniny: 2.2.2018

Jarné prázdniny: 5.3.2018 - 9.3.2018

Veľkonočné prázdniny: 29.3.2018 - 3.4.2018

Letné prázdniny: 2.7.2018 - 31.8.2018

Motto školy: "S úctou prijať, s láskou vychovať, slobodne nechať odísť."

Naše novinky

 • 21. 2. 2018

  Dňa 9.2.2018 sa pre deti našej školy uskutočnil Maškarný ples. Takmer všetci žiaci prišli v krásnych maskách. V telocvični si spoločne zatancovali, zasúťažili, každá maska dostala sladkú odmenu a takmer 80 masiek aj peknú cenu. Počas maškarného plesu so svojim programom...

 • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom a žiakom, že v dňoch 22.2.2018 a 23.2.2018

  sú na ul. Štúrova 1115

  CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY!

  Nástup do školy je v pondelok 26.2.2018.

 • 9. 2. 2018

  Aktualizovali sme jedálny lístok na tento týždeň: 19.2.-23.2.2018

 • 19. 2. 2018

  Dňa 15.2.2018 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Náš žiak Leonard Komárek v konkurencii ostatných škôl okresu obsadil jednoznačne 1. miesto, čím si zabezpečil postup do krajského kola.

 • 19. 2. 2018
  Dňa 12.2.2018 sme uskuotnčiliv rámci projektu Erasmus+ videokonferenciu v anglickom jazyku medzi žiakmi 8. ročníkov našej školy a žiakmi z Maďarska. Témou videokonferencie boli sviatky v našej krajine. Našich susedov sme prekvapili aj ukážkov fašiangových tancov Turkov, ktorú im zatancovali deti z MŠ.
 • 19. 2. 2018

  Dňa 8.2.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kat. C. Našu školu reprezentovali 4 žiaci. Teoreticko-praktickú časť: Aneta Chudá 8.B - úspešná riešiteľka, Silvia Hurbanová 8.A, Tamara Salajková 8.B - úspešná riešiteľka. Projektová časť: Leonard Komárek 8.A - umiestnil sa na 1. mieste a postúpil do krajského kola.

 • 6. 2. 2018

  Dňa 24.1.2018 sa v Senici uskutočnil 67. ročník okresného kola Matematickej olympiády. Medzi úspešnými riešiteľmi boli aj žiaci našej školy: Pia Luisa Ercolano...

 • 24. 1. 2018

  Dňa 24.1.2018 sa v Senici konalo okresné kolo v basketbale. Žiaci našej školy obsadili krásne 2. miesto. Školu reprezentovali žiaci: Jakub Kráľovič, David Ožvold, Gabriel Žák, Filip Kuzmanov...

UPOZORNENIA

Vedenie ZŠ upozorňuje rodičov na zákaz vjazdu motorových vozidiel do areálu školy z bezpečnostných dôvodov a ochrany zdravia žiakov i učiteľov ZŠ.
 
Žiakom našej školy je prísne zakázané cvičiť na WORK OUT ihrisku, ktoré sa nachádza v školskom areáli.
 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - dotácia na stravu

Rodičia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa, sa musia preukázať Rozhodnutím o poberaní dávky v hmotnej núdzi vydaným ÚPSVaR po dátume 31.3.2015 na ZŠ Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, - Kubeňáková Viera, tel. 0904 540 028.
 Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - dotácia na školské pomôcky

Rodičia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a majú záujem o dotáciu na školské pomôcky pre svoje dieťa, sa musia preukázať Rozhodnutím o poberaní dávky v hmotnej núdzi vydaným ÚPSVaR po dátume 31.3.2015 na ZŠ Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, - Kubeňáková Viera, tel. 0904 540 028.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Štúrova 1115
  90841 Šaštín - Stráže
 • 034/6592 309

Fotogaléria