Kontakt

 • Základná škola
  Štúrova 1115
  90841 Šaštín - Stráže
 • 034/6592 309
Počet návštev: 755502

Mapa

Základná škola očami detí na YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=5o3eDylV4uE

 

Stanovisko ohľadom vyžarovania antén na streche ZŠ.

2014_4_15_18_21_3-1.docx

Pondelok 21. 1. 2019

ZVONENIE

     1. hodina    8.00 - 8.45

       2. hodina    8.55 - 9.40

       3. hodina  10.00 - 10.45

       4. hodina  10.55 - 11.40

       5. hodina  11.50 - 12.35

       6. hodina  12.45 - 13.30

Prázdninový oznam

Jesenné prázdniny: 31.10.2018 - 2.11.2018

Vianočné prázdniny: 22.12.2018 - 7.1.2019

Polročné prázdniny: 1.2.2019

Jarné prázdniny: 25.2.2019 - 1.3.2019

Veľkonočné prázdniny: 18.4.2019 - 23.4.2019

Letné prázdniny: 1.7.2019 - 31.8.2019

Motto školy: "S úctou prijať, s láskou vychovať, slobodne nechať odísť."

Naše novinky

"Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."

 

UPOZORNENIA

Vedenie ZŠ upozorňuje rodičov na zákaz vjazdu motorových vozidiel do areálu školy z bezpečnostných dôvodov a ochrany zdravia žiakov i učiteľov ZŠ.
 
Žiakom našej školy je prísne zakázané cvičiť na WORK OUT ihrisku, ktoré sa nachádza v školskom areáli.
 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - dotácia na stravu

Rodičia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa, sa musia preukázať Rozhodnutím o poberaní dávky v hmotnej núdzi vydaným ÚPSVaR po dátume 31.3.2015 na ZŠ Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, - Kubeňáková Viera, tel. 0904 540 028.
 Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - dotácia na školské pomôcky

Rodičia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a majú záujem o dotáciu na školské pomôcky pre svoje dieťa, sa musia preukázať Rozhodnutím o poberaní dávky v hmotnej núdzi vydaným ÚPSVaR po dátume 31.3.2015 na ZŠ Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, - Kubeňáková Viera, tel. 0904 540 028.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Štúrova 1115
  90841 Šaštín - Stráže
 • 034/6592 309

Fotogaléria