Kontakt

 • Základná škola
  Štúrova 1115
  90841 Šaštín - Stráže
 • 034/6592 309
Počet návštev: 705572

Mapa

Základná škola očami detí na YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=5o3eDylV4uE

 

Stanovisko ohľadom vyžarovania antén na streche ZŠ.

2014_4_15_18_21_3-1.docx

Sobota 20. 10. 2018

ZVONENIE

     1. hodina    8.00 - 8.45

       2. hodina    8.55 - 9.40

       3. hodina  10.00 - 10.45

       4. hodina  10.55 - 11.40

       5. hodina  11.50 - 12.35

       6. hodina  12.45 - 13.30

Prázdninový oznam

Jesenné prázdniny: 31.10.2018 - 2.11.2018

Vianočné prázdniny: 22.12.2018 - 7.1.2019

Polročné prázdniny: 1.2.2019

Jarné prázdniny: 25.2.2019 - 1.3.2019

Veľkonočné prázdniny: 18.4.2019 - 23.4.2019

Letné prázdniny: 1.7.2019 - 31.8.2019

Motto školy: "S úctou prijať, s láskou vychovať, slobodne nechať odísť."

Naše novinky

 • Stravovanie

  Aktualizovali sme jedálny lístok na budúci týždeň: 15.-19.10.2018

 • Koordinátor prevencie
  21. 9. 2018

  Dňa 18.9.2018 sa uskutočnili v 1. a 2. ročníkoch preventívne aktivity ORPZ v Senici pod vedením pani Mgr. Jany Dujkovej Témy aktivít v jednotlivých ročníkoch :

  1. ročník – celoslovenský preventívny policajný projekt „Póla radí deťom“. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripraviť ich k zodpovednosti ...

  2. ročník – celoslovenský preventívny policajný projekt „Oliho príbeh“. Prevencia je zameraná na dopravnú výchovu a osvetu významu ...

 • Koordinátor prevencie
  21. 9. 2018

  Dňa 17.9.2018 sa uskutočnila na našej škole v 5. ročníkoch preventívna aktivita Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici pod vedením pani Mgr. Jany Dujkovej na tému Šikanovanie a kyberšikanovanie. Cieľom aktivity je prevencia v oblasti agresívneho správania detí, ...

 • Výtvarná súťaž
  19. 6. 2018

  Žiaci našej ZŠ sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej Klubom mladých čitateľov. Spomedzi všetkých zúčastnených bola vybraná kresba našej žiačky zo 7.B triedy - Elišky Farkašovej, ktorá bola odmenená 3 knihami z vydavateľstva KMČ.

 • Shakespeare v nás
  1. 6. 2018

  Dňa 28. a 28.mája 2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v anglickom jazyku Shakespeare v nás. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

  I. stupeň:

  - slovný prejav 3. roč.: Timotej Vrablec - 1. miesto, Nina Kečkéšová - 3. miesto

  - slovný prejav 4. roč.: Kristína Gašparíková - 2. miesto, Klára Škrabáková - 2. miesto, Chiara Kunová - 3.

  miesto

  - hudobný prejav - sólo 2. roč.: ..

 • Atletika
  30. 5. 2018

  Dňa 28.5.2018 sa uskutočnili v Senici školské majstrovstvá okresu v atletike. Našimi najúspešňejšími žiakmi boli:

  - Silvia Hurbanová - 2. miesto v behu na 300m

  - Alechandra Trvalcová - 3. miesto v hode kriketovou loptičkou

  - Jakub Kráľovič, David Dostál, Gabriel Malík, Peter Novák - 2. miesto v štafete na 4x60m

  - Alechandra Trvalcová, Viktória Trvalcová, Silvia Hurbanová, Sofia Fialová - 4. miesto v štafete 4x60m

  - Jakub Pollák - 4. miesto v hode kriketovou loptičkou

 • Triedny výlet - ZOO Zlín Lešná
  30. 5. 2018

  Dňa 22.5.2018 sa žiaci z triedy 6.B, 7.B a 8.B vybrali na triedny výlet do Zoo Zlín Lešná. Deti si mohli pozrieť živočíchy v rámci jednotlivých svetadielov. Aspoň na pár minút mohli mať pocit, že sa nachádzajú v ozajstnom tropickom pralese, keďže súčasťou zoo je aj obrovský skleník, kde mohli žiaci vidieť aj prirodzený rast obľúbených banánov priamo na banánovníku. V zoo je vytvorený malý podmorský svet, kde si mohli návštevníci pozrieť úplne zblízka raje, dokonca sa ich mohli aj dotknúť...

"Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."

 

UPOZORNENIA

Vedenie ZŠ upozorňuje rodičov na zákaz vjazdu motorových vozidiel do areálu školy z bezpečnostných dôvodov a ochrany zdravia žiakov i učiteľov ZŠ.
 
Žiakom našej školy je prísne zakázané cvičiť na WORK OUT ihrisku, ktoré sa nachádza v školskom areáli.
 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - dotácia na stravu

Rodičia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa, sa musia preukázať Rozhodnutím o poberaní dávky v hmotnej núdzi vydaným ÚPSVaR po dátume 31.3.2015 na ZŠ Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, - Kubeňáková Viera, tel. 0904 540 028.
 



Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - dotácia na školské pomôcky

Rodičia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a majú záujem o dotáciu na školské pomôcky pre svoje dieťa, sa musia preukázať Rozhodnutím o poberaní dávky v hmotnej núdzi vydaným ÚPSVaR po dátume 31.3.2015 na ZŠ Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, - Kubeňáková Viera, tel. 0904 540 028.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Štúrova 1115
  90841 Šaštín - Stráže
 • 034/6592 309

Fotogaléria