Kontakt

 • Základná škola
  Štúrova 1115
  90841 Šaštín - Stráže
 • 034/6592 309
Počet návštev: 626061

Mapa

Základná škola očami detí na YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=5o3eDylV4uE

 

Stanovisko ohľadom vyžarovania antén na streche ZŠ.

2014_4_15_18_21_3-1.docx

Utorok 22. 5. 2018

ZVONENIE

     1. hodina    8.00 - 8.45

       2. hodina    8.55 - 9.40

       3. hodina  10.00 - 10.45

       4. hodina  10.55 - 11.40

       5. hodina  11.50 - 12.35

       6. hodina  12.45 - 13.30

Prázdninový oznam

Jesenné prázdniny: 30.10.2017 - 31.10.2017

Vianočné prázdniny: 23.12.2017 - 5.1.2018

Polročné prázdniny: 2.2.2018

Jarné prázdniny: 5.3.2018 - 9.3.2018

Veľkonočné prázdniny: 29.3.2018 - 3.4.2018

Letné prázdniny: 2.7.2018 - 31.8.2018

Motto školy: "S úctou prijať, s láskou vychovať, slobodne nechať odísť."

Naše novinky

 • 18. 5. 2018

  Aktualizovali sme jedálny lístok na budúci týždeň: 21.5.-25.5.2018

 • Do galérie MDŽ v ŠKD odd. A boli pridané fotografie.

 • 16. 5. 2018

  V 7.B triede sme s p. uč. Gašparíkovou uskutočnili zážitkové vyučovanie na literárnej výchove s témou Western. Literárnu ukážku sme čítali v kruhu okolo ohniska, na hlavy sme si nasadili indiánske čelenky. Okrem povinných úloh z rozboru textu sme sa oboznamovali aj s pojmami z lexiky severoamerických pôvodných obyvateľov, fotografiami a filmami z ich zaujímavého života, boja za spravodlivosť a slobodu od belošských prisťahovalcov - kovbojov.

 • 11. 5. 2018

  V období pôstu sa žiaci našej školy na hodinách Náboženskej výchovy zapojili do verejnej zbierky Tehlička 2018. Vyzbierali spolu 100 € na pomoc deťom, ktoré trpia nedostatkom vody v oblasti Korr v Afrike. Vyzbierané financie budú využité na budovanie studní pre obyvateľov tohto nehostinného regiónu Afriky. Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do zbierky ďakujeme.

 • 11. 5. 2018

  Dňa 3.5.2018 sa v Šaštíne-Strážach uskutočnilo okresné kolo súťaže Mladý záchranár CO. Súťažné družstvo zložené zo žiakov: Ema Burská, Barbora Kováčová, Lukáš Mala a Kristián Pribila – úspešne reprezentovalo našu školu. Z 19 družstiev obsadili druhé miesto. Postúpili na krajské kolo súťaže do Trnavy, kde získali pekné 12 miesto z 21 zúčastnených družstiev. Žiakom...

 • 11. 5. 2018

  Dňa 9.5.2018 sa triedy 3.A, 3.B a 4.A zúčastnili najväčšej vzdelávacej výstavy modelov z LEGO kociek. Táto výstava spájala vzdelávanie i zábavu. Boli tu detailne vypracované ľudské orgány, sochy športovcov v mierke 1:1, interaktívne exponáty - roboty, stavby zo starobylej i modernej architektúry, scény známe z filmov a rozprávok i najväčšia loď na svete "Titanic" postavená z 500 000 kociek LEGO. V zábavnej zóne si deti overili svoje staviteľské schopnosti.

 • 7. 5. 2018

  Dňa 30.4.2018 sa žiaci 5. ročníkov zúčastnili interaktívnej výstavy Lego v Bratislave. V expozícii mali možnosť dozvedieť sa aj o ľudskom tele, rekordoch, pamiatkach a filmových postavách. Súčasťou výstavy bol aj kútik, v ktorom si žiaci vyskúšali svoje zručnosti pri skladaní lega a stavebníc.

 • 11. 5. 2018

  Dňa 20.4.2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie do Osvienčimu. Nadobudnuté učivo na tému holokaust mohli zažiť priamo na miestach, kde prebiehali najväčšie zločiny v ľudských dejinách. Pripomínať si tieto udalosti v dnešnej dobe je o to potrebnejšie, lebo práve medzi mladými ľuďmi často rastú nálady smerujúce k potláčaniu určitých skupín obyvateľstva.

"Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."

 

UPOZORNENIA

Vedenie ZŠ upozorňuje rodičov na zákaz vjazdu motorových vozidiel do areálu školy z bezpečnostných dôvodov a ochrany zdravia žiakov i učiteľov ZŠ.
 
Žiakom našej školy je prísne zakázané cvičiť na WORK OUT ihrisku, ktoré sa nachádza v školskom areáli.
 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - dotácia na stravu

Rodičia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa, sa musia preukázať Rozhodnutím o poberaní dávky v hmotnej núdzi vydaným ÚPSVaR po dátume 31.3.2015 na ZŠ Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, - Kubeňáková Viera, tel. 0904 540 028.
 Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - dotácia na školské pomôcky

Rodičia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a majú záujem o dotáciu na školské pomôcky pre svoje dieťa, sa musia preukázať Rozhodnutím o poberaní dávky v hmotnej núdzi vydaným ÚPSVaR po dátume 31.3.2015 na ZŠ Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, - Kubeňáková Viera, tel. 0904 540 028.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Štúrova 1115
  90841 Šaštín - Stráže
 • 034/6592 309

Fotogaléria